צוות המשרד

Ofir Perelman

אופיר פרלמן
כספים

שרון שפירא
עוזרת אישית ומנהלת משרד

דקלה צנציפר-משולם
מזכירה

מורן הורדה
מנהלת משרד חיפה

נאווה פלר
מנהלת כספים ויועצת מס