צוות המשרד

דינה ברמי
אדמיניסטרציה וכספים

שרון שפירא
עוזרת אישית ומנהלת משרד

דקלה צנציפר-משולם
מזכירה

מורן הורדה
מנהלת משרד חיפה

נאווה פלר
מנהלת כספים ויועצת מס